BRUK DEN SOM:

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

DEN UL­TI­MATE STYRKEØVELSEN

Legg fem sett med én re­pe­ti­sjon til hver side til det van­li­ge styrke­tre­nings­pro­gramet ditt. Bruk en tung ma­nu­al.

PRIKKEN OVER I-EN

Gjør øvel­sen hver gang du har trent ­ gjør 10 sett med fem repetisjoner, og bruk en 4­ ki­los ma­nu­al.

ET HELT TRE­NINGS­PRO­GRAM

Én dag i uken kan du bru­ke en 10­ki­los vekt og gjø­re så man­ge kon­trol­ler­te repetisjoner du kla­rer på 20 mi­nut­ter.

Det­te opp­når du:

Styr­ket kjerne­mus­ku­la­tur Økt smi­dig­het Faer­re ska­der Bed­re ba­lan­se

Der­for vil du els­ke den­ne øvel­sen:

«Tyr­kisk ge­tup styr­ker hele krop­pen, men be­las­ter mi­ni­malt», sier Fer­ris. «Ele­ve­ne mine må gjø­re øvel­sen vel­dig sak­te, 30 se­kun­der pr. re­pe­ti­sjon. Jo sak­te­re du gjør den, desto tyng­re er den, og desto stør­re ef­fekt får du.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.