GJØR DET RETT

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

Det er nyt­tig å va­riere hvor langt du går og hvor tungt du ba­erer, sier tre­nings­psy­ko­log og kon­kur­re­ren­de idretts­ut­øver Ph.D. Pat Da­vid­son. «Når vi tre­ner styr­ke, ba­erer vi kan­skje noe som er lat­ter­lig tungt bare 10 me­ter for å tes­te rå styr­ke», sier han. «El­ler vi kan ba­ere noe re­la­tivt lett over en lang dis­tan­se for å tre­ne utholdenhet.» Bruk ta­bel­len un­der når du skal gjø­re bon­dens gan­ge, kof­fert­løft, Zer­cher-gan­ge, og bamse­klem-gan­ge. Pro­sent av kropps­vekt er det an­tall kilo du bør ba­ere den an­git­te dis­tan­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.