Utholdenhet

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

2A/ Ro­ing

Sett stoppe­klok­ken på ro­ma­ski­nen til å telle ned fra to mi­nut­ter. Ro så langt du kla­rer. Mål: 575 me­ter

2B/ Lø­ping

Start en trede­møl­le, og løp så langt du kan på to mi­nut­ter (el­ler løp ute).

Mål: 600 me­ter

2C/ Syk­kel

Se hvor man­ge ka­lo­ri­er du kla­rer å for­bren­ne på to mi­nut­ter.

Mål: 60 ka­lo­ri­er

2D/ Opp med far­ta

Gjør så man­ge bur­pe­es du kla­rer på to mi­nut­ter. Prøv å kla­re alle re­pe­ti­sjo­ne­ne. Mål: 30 repetisjoner

Løf­ting av egen kropps­vekt, for ek­sem­pel pull-ups, er skik­ke­lig utfordrende - men de er utro­lig ef­fek­ti­ve!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.