Cha­tu­ran­ga/ Upward-Facing Dog

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Fra dow­n­ward­facing dog: Pust inn, og strekk krop­pen fram i høy plan­ke. Hold skuld­re, hof­ter og hae­ler på rett lin­je mens du stram­mer kjer­ne­ og lår­mus­ku­la­tu­ren. Pust ut, og rull for­over på taer­ne ­ hold al­bu­ene inn­til krop­pen mens du sen­ker over­krop­pen mot gul­vet, helt til over­ar­me­ne dine er pa­ral­lel­le med un­der­la­get. Pust inn mens du strek­ker taer­ne bak­over, til over­si­den av fo­ten be­rø­rer gul­vet. Skyv deg opp fra gul­vet. Løft deg opp med mage­musk­le­ne, strekk fram bryst­kas­sen og dra skul­der­bla­de­ne bak­over til du står i upward­facing dog. Løft hof­ter og lår opp fra gul­vet.

Gjør bryst­kas­sen bred, og trekk skuld­re­ne vekk fra øre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.