Det­te stje­ler vilje­styr­ke og selv­kon­troll

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Tren Opp Viljestyrken -

Når du tap­per bat­te­ri­ene, får du mind­re selv­kon­troll. Det­te er ting som tap­per bat­te­ri­ene:

• søvn­man­gel

• stress

• be­kym­rin­ger

• valg og be­slut­nin­ger

• lavt blod­suk­ker

• smer­ter og syk­dom

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.