MØT EKSPERTEN

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Immunforsvaret -

Dr. Cat­he­ri­ne Car­ver er tid­li­ge­re aka­de­mi­ker og as­sis­tent­lege, men job­ber i dag som skri­bent og for­fat­ter. Hun har mas­ter­grad fra Har­vard og ble no­mi­nert til Guar­di­ans Scien­ce Wri­ting Prize i 2012. Hen­nes førs­te bok, Im­mu­ne, er ute nå, og den gir le­se­ren en mor­som rei­se gjen­nom im­mun­sys­te­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.