Viss­te du at?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Nysgjerrig? Optiske Illusjoner -

The Best Il­lu­sion of the Ye­ar-kon­kur­ran­sen har gått si­den 2005 og hjel­per fors­ker­ne med å fin­ne nye il­lu­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.