Med en an­nen hjerne­struk­tur had­de aper kun­net snak­ke

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Forsk­ning har vist at ma­ka­ker har stemme­bånd som gjør det mu­lig å snak­ke. Rønt­gen­bil­der av ma­ka­ker som spi­ser og gjes­per, be­vi­ser at de har ana­to­mi til å lage vo­kal­ly­der, men mang­ler den nød­ven­di­ge hjerne­ka­pa­si­te­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.