Uluru og Kata Tju­ta

Ny Vitenskap - - Miljø -

Ra­gen­de stolt mot den fla­te ho­ri­son­ten til Aust­ra­lias vill­mark er to gi­gan­tis­ke for­ma­sjo­ner av sand­stein og fjell som he­ter Uluru og Kata Tju­ta. De ser kan­skje litt mal­plas­ser­te ut, men de har stått der i mil­lio­ner av år og er et re­sul­tat av geo­lo­gis­ke pro­ses­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.