Hva er et pung­dyr?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Pung­dyr er patte­dyr som har et mar­su­pi­um, alt­så en pung, å ha av­kom­met i. Hun­ne­ne tren­ger pun­gen for­di de ikke har noen mor­kake, det svamp­ak­ti­ge or­ga­net som over­fø­rer na­e­rings­stof­fer til bar­net i ma­gen. Der­for er svan­ger­ska­pet sva­ert kort, og pung­dy­re­ne fø­der sine av­kom før de er fer­dig ut­vik­le­de. De min­ner om et lite fos­ter når de fø­des. Straks un­gen er født, krab­ber den til mo­rens pung for å er­na­ere seg fra mo­rens bryst­vor­ter, slik at den får de na­e­rings­stof­fe­ne den tren­ger for å vokse. Etter­som bryst­vor­te­ne svul­mer opp i mun­nen dens, kan baby­en bare fri­gjø­re seg og for­la­te pun­gen når den er fer­dig ut­vik­let.

Ken­gu­ru­er, walla­byer og koala­bjør­ner er alle pung­dyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.