Hvor­dan fikk uke­da­ge­ne nav­ne­ne sine?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Gre­ker­ne kal­te opp ukens da­ger etter So­la, Må­nen og de fem pla­ne­te­ne som var kjen­te på den ti­den. Pla­ne­te­ne var opp­kalt etter gu­de­ne Ares, Her­mes, Zevs, Afro­di­te og Kro­nos. Der­et­ter er­stat­tet ro­mer­ne de gres­ke gud­dom­me­ne med sine til­sva­ren­de gu­der nem­lig Mars, Mer­kur, Jo­ve (Ju­pi­ter), Venus og Sa­turn. Si­den er­stat­tet ger­ma­ner­ne dis­se igjen med Ty (Twia), Odin, Tor og Frøya (Fria). Slik ble So­las dag til søn­dag, Må­nens dag ble man­dag, Tys dag ble tirs­dag, Odins dag ble ons­dag, Tors dag ble tors­dag og Frøyas dag ble fre­dag. På en­gelsk ble Sa­turns dag til Sa­tur­day, mens hos oss har lør­dag navn etter det nor­rø­ne lau­gar­dagr, alt­så den ri­tu­el­le vaske­da­gen.

Uke­da­ge­nes navn har ut­vik­let seg i his­to­ri­ens løp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.