Ut­lån av syk­kel­ut­styr til ak­ti­vi­tets­par­ken

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

I april åp­ner vi for ut­lån av syk­kel­ut­styr til den flot­te ak­ti­vi­tets­par­ken vår! I par­ken er det noe for alle; 360 me­ter lang syk­kel­bane med lyskryss, by­ga­ter, skilt, rund­kjø­ring og ikke minst gang­felt for de gå­en­de. En egen 100 me­ter lang syk­kel­løy­pe for de al­ler mins­te med tre­hjuls­syk­kel og løpe­syk­kel. Og for de al­ler tøf­fes­te har vi en 120 me­ter lang Pump Track-bane for BMX, skate­board, sparke­syk­kel og van­lig syk­kel. Har du noen gang

prøvd en fat­bike? Om ikke kan du tes­te vår! Par­ken er all­tid åpen, også når vi­ten­sen­te­ret er stengt. Har du med egen syk­kel/ sparke­syk­kel/skate­board (og hjelm) kan du fritt be­nyt­te deg av ak­ti­vi­tets­par­ken både i

og uten­for vi­ten­sen­te­rets stenge­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.