Fugle­dag med fugle­sang

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

På Viten­gar­den søn­dag 14. mai får pub­li­kum blant an­net bli med på ring­mer­king av fug­ler. Vi set­ter opp nett ute i sko­gen og blir kjent med uli­ke fugle­ar­ter, har fuglequiz

og byg­ger fugle­kas­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.