Avat­a­re­ne inn­tar Vi­ten­fab­rik­ken

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

Den in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjen­te kunst­ne­ren Pia Myr­vold kom­bi­ne­rer kunst, vi­ten­skap og tek­no­lo­gi i ut­stil­lin­gen «Art Ava­t­ar». Ut­stil­lin­gen kom­mer fra Cent­re Pomp­i­dou til Vi­ten­fab­rik­ken, der den blir stå­en­de fra april og ut juli. I Art Ava­t­ar blir pub­li­kum del­ta­ke­re i ut­stil­lin­gen. Ved hjelp av di­gi­ta­le verk­tøy og krea­tiv tenk­ning ut­for­mer pub­li­kum sitt eget, farge­rike ob­jekt som vi­de­re blir ma­ni­pu­ler­bart i ut­stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.