VilVi­te 10 år

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

Den 31. mai i år fyl­ler VilVi­te ti år. Det­te blir mar­kert med en rek­ke burs­dags­ak­ti­vi­te­ter. Sjekk hjemme­si­den til VilVi­te om du skal til Ber­gen i mai/juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.