Å OVER­LE­VE, UNNVIKE, MOTSTÅ OG RØMME

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Tre­ning på over­le­vel­se, unn­vi­kel­se, mot­stand og røm­ning (SERE) la­erer deg tek­nik­ker for selv­opp­hol­del­se, hvor­dan fin­ne ly og unn­slip­pe en for­føl­gen­de fien­de (in­klu­dert hun­der på spo­ret) samt hvor­dan du over­le­ver å bli tatt til fan­ge og tor­tu­rert av fien­den. Man­ge be­trak­ter den sis­te fa­sen, som av USAs Spec­i­al For­ces kal­les RTI, el­ler mot­stand mot av­hør, som den tøf­fes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.