DRAPSHUSET

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Alle nye ope­ra­tø­rer tre­nes i naer­kamp, el­ler CQB. SAS ut­fø­rer mye av den­ne tre­nin­gen i en spe­sial­kon­stru­ert byg­ning som kal­les «Kil­ling Hou­se», der man kan få skyte­tre­ning i 360 gra­der med pro­ji­ser­te vi­deo­sce­na­rio­er. Med CQB la­erer man sky­ting på in­stinkt og med pre­si­sjon, ofte bare centi­me­ter unna le­ven­de gis­ler. Man må bry­te seg inn dø­rer med hag­le og eks­plo­si­ver, og kla­re­re rom med sjokk­gra­na­ter, så­kal­te «flash­bangs».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.