KAMPDYKKING

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Na­ert knyt­tet til tre­nin­gen in­nen­for Navy SEALs og SBS er kampdykking, el­ler «froske­manns­tre­ning». Her la­erer man å bru­ke SCUBA­puste­en­he­ter som ikke slip­per ut av­slø­ren­de bob­ler, samt mini­ubå­ter kalt Swim­mer De­live­ry Ve­hic­les (SDV). To­mannstor­pe­doSDV-en kan også sen­des ut fra tor­pe­do­r­ø­ret til en atom­ubåt.

En Navy SEAL klat­rer om bord i en SDV som er dok­ket til en ubåt.

En Spec­i­al For­ces-sol­dat iført fin­ner øver på hopp fra et he­li­kop­ter og rett i ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.