STOR HØY­DE, LAV ÅP­NING (HALO)

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting - WWW.NYVITENSKAP.NO

I til­legg til å la­ere sta­tisk fall­skjerm­hop­ping i rek­ke tre­nes ope­ra­tø­re­ne i både høye (HAHO) og lave (HALO) åp­nings­tek­nik­ker. Beg­ge kre­ver ok­sy­gen­mas­ker, og ope­ra­tø­re­ne hop­per fra fly­enes stan­dard marsj­høy­de. Med HALO kan man fly over fien­dens ra­da­rer, mens ope­ra­tø­re­ne der­et­ter kan gli man­ge kilo­me­ter i luft.

En 3rd Spec­i­al For­ces Group-ope­ra­tør ut­fø­rer et HALO-hopp i Korea.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.