SULTNE SVAR­TE HULL

Ny Vitenskap - - Romfart -

In­nen­for hen­del­ses­ho­ri­son­ten til et sort hull er tyngde­kraf­ten så in­tens at ikke noe–ikke en­gang ly­set–kan unn­slip­pe. Og når en stjer­ne vand­rer for na­er, kan re­sul­ta­tet bli ka­ta­stro­falt.

Ast­ro­no­mer har ved fle­re an­led­nin­ger sett svar­te hull spi­se stjer­ner. Stjer­ner blir fan­get i av­lan­ge ba­ner rundt et sort hull, og når de kom­mer na­er nok, blir ma­te­rie re­vet fra dem. Stjer­ne­nes gass blir dratt inn i en ak­k­re­sjons­ski­ve rundt det svar­te hul­let, og kraf­ti­ge mag­net­felt kan sky­te gas­sen til­ba­ke ut i ver­dens­rom­met i form av en jet­strå­le med has­tig­he­ter na­er ly­sets has­tig­het.

En data­si­mu­le­ring av en stjer­ne som blir slukt av et sort hull.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.