Ja­gu­ar mot kaiman

Ny Vitenskap - - Miljø -

Dis­se kat­te­ne er ikke red­de for vann og hel­ler ikke for kryp­dy­re­ne som le­ver der.

Sto­re katter be­gren­ser seg ikke bare til land­jor­da for å skaf­fe seg mid­dag.

2 Sni­kjak­ten

Når ja­gua­ren kom­mer ut av vannet, har den for­del av over­ras­kel­ses­mo­men­tet på den in­tet­anen­de kai­ma­nen. Den sni­ker seg enda litt na­er­me­re.

4 Døds­stø­tet

Et mar­kert bitt inn i hjerne­skal­len i kai­ma­nens bak­hode dreper den mo­men­tant. Et vel­lyk­ket an­grep for ja­gua­ren!

1 Svømme­tu­ren

Ja­gua­ren er en god svøm­mer. Med of­fe­ret i sik­te vel­ger den­ne ja­gua­ren å an­gri­pe fra vannet, og den svøm­mer ro­lig uten ly­der el­ler brå be­ve­gel­ser.

3 An­gre­pet

Kai­ma­nen har ikke mye tid til å løpe før ja­gua­ren hop­per på den. Nå har ja­gua­ren over­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.