Kat­te­nes bi­te­styr­ke

Se hvor mye kraft det er i kje­ve­ne til dis­se im­po­ne­ren­de rov­dy­re­ne.

Ny Vitenskap - - Miljø -

Bite­styrke­kvo­ti­en­ten (BFQ) må­ler bi­te­styr­ken hos et dyr, sett i for­hold til kropps­stør­rel­sen. Til sam­men­lik­ning er hus­kat­tens BFQ 58.

Lag­ar­beid gjør at flok­ken kan ned­leg­ge mye stør­re dyr. Da blir det mer kjøtt til alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.