Gi­ant’s Cau­sew­ay

Ny Vitenskap - - Miljø -

Det­te geome­tris­ke land­ska­pet ble dan­net etter mil­lio­ner av år med geo­lo­gisk ak­ti­vi­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.