Hum­pe­te his­to­rie

Slik ble de fan­tas­tis­ke Uluru- og Kata Tju­ta-fjel­le­ne dan­net.

Ny Vitenskap - - Miljø -

For 550 mil­lio­ner år si­den Regn­vann ero­der­te fjel­le­ne i Pe­ter­mann Ran­ges og etter­lot seg se­di­men­ter i vifte­lik­nen­de fa­son­ger – en av sand og en av stein – på slet­te­ne i om­rå­det.

For 500 mil­lio­ner år si­den Om­rå­det var dek­ket av grunt hav. En hav­bunn be­stå­en­de av sand og lei­re kom­pri­mer­te vif­te­ne og gjor­de stei­nen til kon­glo­me­rat og san­den til til­itt.

For 400 mil­lio­ner år si­den Ha­vet fort­sat­te å trek­ke seg til­ba­ke, og fjel­le­ne be­gyn­te å syn­ke sam­men og skrå­ne un­der den enor­me kraf­ten fra Jor­das sta­dig skif­ten­de tek­to­nis­ke pla­ter.

For 400 mil­lio­ner år si­den (fort­set­tel­se) Vif­ten av stein skråd­de med cir­ka 20 gra­ders vin­kel og ble til Kata Tju­ta. Sand­stein-vif­ten skråd­de rundt 90 gra­der og ble til Uluru.

For 500 000 år si­den I takt med at kli­ma­et ble tør­re­re, før­te vin­den med seg sand som del­vis fyl­te opp da­len mel­lom de to fjell­klum­pe­ne som nå sto opp fra over­fla­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.