Vi­ten­sen­ter­for­enin­gen

De re­gio­na­le vi­ten­sent­re­ne er:

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

1 Nord­norsk vi­ten­sen­ter Han­s­in­se Han­sens­veg 17, 9019 Tromsø Tlf: 77 62 09 45

1b Nord­norsk vi­ten­sen­ter

avd. Finnmark

2 Vi­ten­sen­te­ret i Trond­heim Kon­gens gate 1, 7400 Trond­heim Tlf: 73 59 61 23

3 VilVi­te Thor­møh­lens gate 51, 5006 Ber­gen Tlf: 55 59 45 00

4a Ja­er­mu­se­et Vi­ten­fab­rik­ken St­or­gata 28, 4307 Sandnes Tlf: 47 77 60 20

4b Ja­er­mu­se­et Viten­gar­den Kvia­ve­gen 99, 4367 Naer­bø Tlf: 47 77 60 20

5 Vi­ten­sen­te­ret Sør­lan­det Kyst­vei­en 2, 4841 Aren­dal Tlf: 37 00 67 67

6 DuVer­den Toll­bu­gata 23, 3933 Pors­grunn Tlf: 95 42 89 59

7 Vi­ten­sen­te­ret Inn­lan­det Bren­ne­ri­gata 1, 2815 Gjø­vik Tlf: 95 90 11 11

8 Oslo Vi­ten­sen­ter, Norsk Tek­nisk Mu­se­um Kjels­ås­vei­en 143, 0491 Oslo Tlf: 22 79 60 00

9 INSPIRIA scien­ce cen­ter Bjørn­stad­vei­en 16, 1712 Grå­lum Tlf: 03245 / 69 13 93 00

10 Vi­ten­par­ken Cam­pus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås

Tlf: 64 80 86 00 Mer info på www.vi­ten­sen­ter.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.