Ro­va­nie­mi-Kirk­ko­nie­mi – rau­ta­tien sel­vi­tys oon al­ka­nu

Ruijan Kaiku - - News -

Suo­men tra­fik­ki­de­part­te­ment­ti oon pyy­tä­ny Suo­men Tra­fik­ki­di­rek­to­raat­tii sel­vit­täm­hään Jää­me­ren­rađan ra­ken­ta­mis­ta Ro­va­nie­mel­tä Kirk­ko­niem­heen. fe­bru­aa­ri­kuun lo­pus­sa 2018. Suo­men tra­fik­ki­mi­nis­te­ri An­ne Ber­ner san­noo et­te ra­ta lis­säis poh­jai­sen alan ke­hi­tys­tä, kas­vuu ja työ­tä.

Suo­men vi­ran­omai­set aja­tel­haan täs­sä eri­lii­kai­ses­ti tu­ris­mii, kruu­va­hom­mii, Nor­döys­tä­väy­lää, öl­jyn ja kaa­sun kul­je­tus­ta, fis­kuu­ta ja met­täin­dustrii. Inf­ra­struk­tuu­rin ra­ken­ta­mi­nen oon näi­le kai­ki­le etu.

Po­ron­hoi­ta­jat oon ol­heet rađas­ta mu­ret­tun­heet ko het pö­lät­hään et­te ra­ta häi­rit­tis heiđän elin­kei­noo.

Jää­me­ren ra­ta olis yk­si osa isomp­paa tra­fiik­ki­verk­koo mi­hiin kuu­luu mui­ta­ki suu­rii plaa­noi niin­ko Nor­döys­tä­väy­län da­ta­kaa­pe­li, Rail Bal­tica ja tun­ne­li Hel­sin­gis­tä Tal­lin­haan. Ra­ta­lin­ja­le So­dan­ky­lä-Kirk­ko­nie­mi oon us­sei­ta al­ter­na­tii­vii ja net ai­jot­haan mer­ki­tä Poh­jaisLa­pin seu­raav­haan maa­kun­taplaan­haan.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.