Kven­se­mi­nar i Os­lo

Ruijan Kaiku - - News -

Kven Øst­lan­det ar­ran­ge­rer kven­se­mi­nar 7. ok­to­ber i lo­ka­le­ne til Fritt Ord i Os­lo. Plan­lagt opps­tart er kl. 12:00 og se­mi­na­ret vil nok va­re fram til klok­ken 16:00.

Her kan du blant an­net hø­re pro­fes­sor og sa­gaeks­pert Torgrim Tit­les­tad hol­de fo­re­dra­get: «Er det kve­ne­ne som er ur­fol­ket bak his­to­rien om Nor, Gor og Goe?» som det for­tel­les om i sa­ga­lit­te­ra­tu­ren. Tit­les­tad er norsk pro­fes­sor, dr. phi­los ved Uni­ver­si­te­tet i Sta­van­ger. Han har sk­re­vet en bø­ker og har den se­ne­re tid job­bet mye ved vi­king­tids­his­to­rie. I til­legg vil Hel­ge Gut­torm­sen for­tel­le om kven-re­la­ter­te ar­keo­lo­gis­ke funn. Kven Øst­lan­det job­ber med å få yt­ter­li­ge­re en fo­re­le­ser til se­mi­na­ret, men i skri­ven­de stund er ik­ke det­te klart.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.