Yhđe­le ja huo­no toi­se­le

Ruijan Kaiku - - News -

Se ei kas­va näin kau­ka­na poh­jai­ses­sa mut­ta läm­pi­mis­sä mais­sa se oon iso vit­saus.

Näit­ten fii­nit­ten lan­goit­ten si­sä­lä saat­taa ol­la iso jyt­ky.

– Au­ta­ma yh­tä tys­kä­läis­tä mo­le­kyy­li­bio­lo­gian tut­kii­jaa. Ky­sy­mys oon: Mi­hin pe­rus­tuu se et­te Cuscu­ta pääs­see toi­sen tai­men si­sä­le? Saa­ta­ma­ko löyt­täät ent­syy­min jo­ka pys­tyy rik­kom­haan so­lusei­nän? Vas­taus voi aut­taa bio­ener­gian tuot­ta­mi­ses­sa, Jaa­ko­la muis­te­lee. – Mi­tä jos se jou­tuu tää­lä luont­hoon?!

– Cuscu­tan tut­ki­mi­nen oon tur­va­lis­ta tää­lä poh­jai­ses­sa sil­lä vaik­ka se pää­si­si luont­hoon se ei le­viäi­si vaan kuo­li­si pian kylm­hään, Jaa­ko­la va­kuut­taa.

Hol­tin kas­vi­huon­hei­ta käy­tet­hään muu­hun­kin kuin tut­ki­muks­heen. Mo­net Ark­ti­sen bo­ta­ni­sen haa­kin isot tai­met vie­tet­hään tal­ven tää­lä sil­lä haa­ki­la ei ole om­mii kas­vi­huon­hei­ta.

Pro­fes­sor i plan­te­bio­lo­gi, Lau­ra Jaa­ko­la ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø – Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet, vi­ser blå­baerplan­ter som fors­kes på Kli­ma­la­bo­ra­to­riet i Holt. KUVAT: LIISA KOIVULEHTO

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.