Va­lo­ku­va­näyt­te­lyn «Yhes­säYh­des­sä-Sam­men» au­kaist­haan

Ruijan Kaiku - - News -

Troms­san rui­jan­suo­ma­lai­nen yh­dis­tysNorsk­finsk fo­re­ning i Tromsø ja Rui­jan kvee­ni­liit­to oon yhđes­sä Troms­san muse­uu­min kans jär­jes­tän­heet va­lo­ku­va­näyt­te­lyn. Näyt­te­lyn au­kaist­haan Troms­san muse­uu­mis­sa 6. ok­too­pe­ri­kuu­ta klo 12. Kaik­ki oon ter­ve­tul­heet sin­ne!

Muusik­ko Tri­ne St­rand au­kai­see näyt­te­lyn ja Suo­men suur­lä­het­ti­läs Erik Lund­berg tuo­pi terv­hei­set ny­ky­päi­vän Suo­mes­ta.

Näyt­te­lyn kuvat oon va­lo­ku­va­kil­pai­lus­ta mi­kä oli ai­kai­sem­min tä­nä vuo­na. Ju­ry oon va­lin­nu kol­me pa­ras­ta kuv­vaa mik­kä saađ­haan pal­ki­non. Näyt­te­lys­sä oon kym­me­nen uut­ta va­lo­kuv­vaa ja niit­ten rin­na­la kym­me­nen van­haa va­lo­kuv­vaa sa­mas­ta ai­hees­ta eli sen li­kel­tä.

Kaik­ki kuvat mik­kä lä­he­tet­hiin kil­pail­huun oon esi­lä di­gi­taa­li­ses­ti.

Kil­pai­lun mei­nin­ki­nä oli va­lo­kuv­viin ja näyt­te­lyn avu­la muis­te­la ja näyt­täät it­te­le ja mui­le mi­tä met ole­ma ja kun­ka met elä­mä ja nos­taat meiđät ylös ja näk­kyy­vil­le.

Näyt­te­ly oon Troms­san muse­uu­mis­sa ja­nu­aa­ri­kuu­huun 2018 as­ti. Sen jälk­hiin näyt­te­lyn siir­ret­hään Poh­jais-Troms­san muse­uum­hiin.

Kil­pai­lun ja näyt­te­lyn jär­jes­tet­hiin sik­si ko Suo­mi täyt­tää 100 vuot­ta ja Rui­jan kvee­ni­liit­to 30 vuot­ta. Näyt­te­ly oon osa Troms­san rui­jan­suo­ma­lai­sen yhis­tyk­sen vi­ra­lis­ta Suo­mi100-pro­gram­mii.

Al­le bil­de­ne er på net­tet og kan sees på rui­jan­ku­vat.no al­le­re­de. Sk­jerm­dump : https://rui­jan­ku­vat.no/

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.