Her er VM-pro­gram­met

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Det blir ac­tion og stor syk­kel­sport gjen­nom hele uken i og rundt Bergen sen­trum fram til VM av­slut­tes søn­dag nes­te uke. y Det er 24 år si­den Nor­ge ar­ran­ger­te syk­kel-VM i Oslo. Kom­men­de helg og hele den nes­te uken kom­mer Bergen og om­rå­det rundt til å bli pre­get av syk­kel­fes­ten som av­slut­tes med her­re­nes fel­les­start søn­dag

24. sep­tem­ber.

y Her er hele pro­gram­met som kom­mer til å vise vel­dig igjen på TV 2 de nes­te ni da­ge­ne.

y Lør­dag 16. sep­tem­ber y 17.00: Åp­nings­se­re­mo­ni.

y Søn­dag 17. sep­tem­ber y 12.05: Lag­tem­po kvin­ner, Askøy/Bergen. y 15.35: Lag­tem­po menn, Askøy/Bergen.

y Man­dag 18. sep­tem­ber y 10.35: Tem­po kvin­ner junior, Bergen. y 13.05: Tem­po U23 menn, Bergen.

y Tirs­dag 19. sep­tem­ber y 11.35: Tem­po menn junior, Bergen. y 15.35: Tem­po kvin­ner eli­te, Bergen.

y Ons­dag 20. sep­tem­ber y 13.05: Tem­po menn eli­te, Bergen.

y Tors­dag 21. sep­tem­ber y Hvile­dag.

y Fre­dag 22. sep­tem­ber y 10.05: Fel­les­start kvin­ner junior, Bergen. y 1315: Fel­les­start U23 menn, Bergen. y 15.00: Nes­te års løy­per i Tour des Fjords blir pre­sen­tert.

y Lør­dag 23. sep­tem­ber y 09.30: Fel­les­start menn junior, Øy­gar­den/Fjell/Bergen. y 13.30: Fel­les­start kvin­ner eli­te, Bergen.

y Søn­dag 24. sep­tem­ber y 10.05: Fel­les­start menn eli­te, Øy­gar­den/Fjell/Bergen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.