Mor­tor­vei­en

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: Von Winckel­hum­pen tenk­te bare at­te han skol­le kjø­re inn på Mor­tor­vei­en.

Det skol­le vise seg å ver noe gans­ke aent enn an had­de tenkt. Først prøft an å kjø­re inn på Mor­tor­vei­en fra Tjens­voll­krys­set, sånn at­te an kom inn fra vest­si­den for å slip­pe å kjø­re helt ned i Bekke­fa­ret, for der vet du jo ald­ri hva så kan skje.

Da vis­te det seg å ver helt umu­lig å kom­me frem for det at­te køen sto helt stilt, fra før der med Al­stor, så an måt­te gjør vende­reis å kjø­re til­ba­ge. Når an kom til Kan­nik på re­tu­ren fikk an angst for å svin­ge inn i det an­leggs­om­rå­det så e komt der så Yng­lin­gen å Gam­lin­gen va, så an kjør­te bare rett frem ned­over Kan­nik.

Det kan ha vert en tab­be, for an ble stå­en­des i Kan­nik gans­ke len­ge, el­ler jaf­fal til etter at der va blitt mørkt, å si­den an har sån­nen

Tes­len-bil så går på bat­te­ri­er, be­gyn­te an å ble litt red­de for at­te an skol­le gå helt tom­me for strøm.

Til slott så sving­de an inn der med tja­te­ret å kom seg ud på Lade­gårds­vei­en å for­bi po­lit­kam­mer­set, å brann­sta­sjo­nen å alt det der, bare for å opp­le­ve at­te an kjør­te rett inn i en nye kø for det at­te follt av folk så bor in­ne på øst­kan­ten har fått sert­fi­kat nå, sånn at­te der bler alt for man­ge bi­ler på vei­ene, jaf­fal så ska over Strøms­bro­en.

Det va da konge­podde­len Fre­de­ric, den hjerne­døde kjø­te­ren, så sadd i bag­s­e­det be­gyn­te å klyn­ke for det at­te an måt­te tis­se. En­de­lig kom von Winckel­hum­pen for­bi bro­en, nå med nes­ten tom­me bat­te­ri­er, å med en vel­dig tisse­treng­de hond i bag­s­e­det, å så kom an inn i en nye kø igjen opp­over syge­hus­t­onne­len for det at­te an had­de tenkt å gjør et for­søg på å kom­me seg inn på Mor­tor­vei­en der med Bekke­fa­ret lige­vel.

Men an klar­te ikke me­re, å sadd bare bi­len fra seg i en buss­lom­me å spa­ser­te rett opp på syge­hu­set å la seg inn.

Han har jo den po­dag­ra­en å skyl­de på.

Men det har ikke je, så je tar meg en li­den jinn, mens je ven­te på at­te det ver­ste ros­het ska gi seg udi ga­de­ne.

Til slott så sving­de an inn der med tja­te­ret å kom seg ud på Lade­gårds­vei­en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.