Da Øystein for­svant

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Øystein Geit­hus Hus­by var 30 år da han 12. no­vem­ber 2016 tok far­vel i en tekst­mel­ding til sin bror. 13 da­ger se­ne­re ble han fun­net. Da had­de hundre­vis av per­soner og fle­re eta­ter og fag­mil­jø­er va­ert in­volvert i le­tin­gen. Og i sen­trum for det hele sto en for­tvi­let fa­mi­lie. y Hvert år tar over 500 per­soner sitt eget liv. Hvor­dan rea­ge­rer vi som sam­funn når en blant oss vel­ger å for­svin­ne? Kan vi gjø­re noe for å opp­da­ge selv­mords­pla­ner? Og hva er vik­tig for de som har over­levd selv­mords­for­søk, og i dag har gode liv?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.