Kom­mer i mor­gen:

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Hvem er de fri­vil­li­ge, de som be­gyn­ner å lete etter men­nes­ker som er sav­net - men­nes­ker de kan­skje ald­ri har møtt? Hvem mel­der seg på i lete­ar­bei­det når po­li­ti­et har sluttet å søke. Og hvor­dan or­ga­ni­se­rer de seg?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.