4

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

mi­nut­ter etter at po­li­ti­et fikk mel­ding klok­ken 06.15 i går mor­ges, ble en 36 år gam­mel mann på­gre­pet for inn­brudd på Vå­land i Stavanger. Iføl­ge per­sonen som vars­let po­li­ti­et had­de ty­ven tatt seg inn i en ga­ra­sje og bod på ste­det. Man­nen ble satt i ar­res­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.