530

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Red­nings­ar­bei­de­re gra­ver fram fle­re om­kom­ne etter jord­skjel­vet vest i Iran. Tu­sen­vis av fa­mi­li­er er hjemløse og ven­ter på hjelp.

530 men­nes­ker er så langt be­kref­tet døde, og rundt 8.000 er skadd på iransk side av gren­sen. I Irak er det meldt om 9 døde og rundt 500 skad­de.

ONSØIEN, OLE GUN­NAR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.