Ro­ga­land po­liti­kam­mer mel­der

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

For­le­den dag for­svant plut­se­lig en dame­syk­kel som kort tid var stilt uten­for et hus på Vau­len. Den ble fun­net i et skogs­holt et godt styk­ke fra der den ble fjer­net.

En rek­ke per­soner ble mulk­tert for over­tre­del­se av blen­dings­for­skrif­te­ne. Det vil bli fore­tatt hyp­pi­ge kon­trol­ler i dis­trik­tet frem­over.

Det er meldt om inn­brudds­tju­ve­ri fra et land­sted på Eger­øy uten­for Eger­sund. Etter­forsk­ning på­går.

Fle­re an­leggs­ar­bei­de­re er mulk­tert for ulov­lig ar­beids­fra­vi­gel­se.

3 ung­dom­mer fra Ja­eren er bøte­lagt for kort­spill om pen­ger (po­ker) på of­fent­lig sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.