Sym­pa­ti for strei­ken

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

25 000 bank­an­sat­te over hele Nor­ge strei­ket i en ti­me i går. Mel­lom klok­ka ett og to steng­te de bank­dø­re­ne, tok på seg yt­ter­tøy­et og gikk ut for å in­for­me­re folk om bak­grun­nen for ak­sjo­nen. De bank­an­sat­te fryk­ter 2000 ar­beids­plas­ser kan gå tapt, der­som Sta­tens Bank­sik­rings­fond står fast på sitt krav om kost­nads­kutt på yt­ter­li­ge­re 15 pro­sent.

Pub­li­kum for­stå r re­ak­sjo­ne­ne, men er i tvil om streik er det ret­te mid­de­let. Skran­ke­ne i DnBs lo­ka­ler i Stavanger ble ikke ned­rent de sis­te mi­nut­te­ne før de an­sat­te gikk ut i streik i går for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.