All­svenskanny­kom­ling på flytte­fot

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Den svens­ke suk­sess­klub­ben Dal­kurd, som har løf­tet seg fra nivå åtte til All­svenskan på 13 år, har be­stemt seg for å flyt­te fra Bor­län­ge til Väs­ter­ås, sør for Upp­sa­la. Det er imid­ler­tid ikke klart hvor klub­ben skal spil­le kam­pe­ne sine nes­te se­song. I for­kant av All­svenskan­de­bu­ten flyt­ter Dal­kurd om lag 18 mil sør­øst­over. År­sa­ken er at klub­ben ikke er blitt enig med Bor­län­ge kom­mu­ne om blant an­net sta­dion­fa­si­li­te­ter. Da­gens are­na, Dom­narvs­val­len, er ikke god­kjent for spill på øvers­te nivå og har ikke en­gang inn­lagt vann og toa­lett. Klub­bens ung­doms­av­de­lin­ger blir igjen i Bor­län­ge. Dal­kurd ble stif­tet i 2005, i ut­gangs­punk­tet som et so­si­alt pro­sjekt for vans­ke­lig­stilt ung­dom. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.