Bendt­ner kan bli årets spil­ler i elite­se­ri­en

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ro­sen­borg-spiss og topp­sco­rer Nicklas Bendt­ner er blant fi­re no­mi­ner­te til pri­sen som årets spil­ler i elite­se­ri­en.

En rek­ke pri­ser skal de­les ut un­der ar­ran­ge­men­tet Fot­ball­fes­ten 2017 27. no­vem­ber. I går av­slør­te Norsk Topp­fot­ball (NTF) de no­mi­ner­te i ka­te­go­ri­en årets spil­ler for Elite­se­ri­en og 1. di­vi­sjon.

På lis­ta fin­ner man for­uten Bendt­ner de to nes­te spil­ler­ne på topp­sco­rer­lis­ta så langt i årets se­song; Ohi Omoi­juanfo (Sta­ba­ek) og Björn Berg­mann Si­gur­dar­son (Mol­de). Dess­uten er Ro­sen­borg-for­sva­rer To­re Re­gi­ni­us­sen no­mi­nert.

I 1. di­vi­sjon er ikke over­ras­ken­de Bodø/Glimts mål­ma­skin Kristian Far­dal Op­seth blant de no­mi­ner­te. Også hans lag­ka­me­rat Mar­tin Bjørn­bak og Amahl Pelle­gri­no (Mjøn­da­len) og Ni­klas Sandberg (Ull/Ki­sa) kjem­per om pri­sen. Op­seth ble ny­lig kå­ret til årets spil­ler i 1. di­vi­sjon av NTB.

I til­legg til årets spil­ler skal det de­les ut pri­ser til årets tre­ner, årets gjen­nom­brudd, årets sup­por­ter, årets fot­ball­for­bil­de, årets mål og Knik­sens he­ders­pris.

Fot­ball­fes­ten ar­ran­ge­res av Dis­covery i sam­ar­beid med Nor­ges Fot­ball­for­bund og NTF. (NTB)

NTB SCANPIX

Nicklas Bendt­ner, RBK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.