Fak­ta om BB

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: Kal­de fak­ta om man­nen, my­ten og le­gen­den Bjar­ne Bernt­sen.

I mor­gen kan Bjar­ne Bernt­sen lede Vi­king opp i eli­ten igjen. For en mann han er, Bjar­ne Bernt­sen, bare se her:

Bjar­ne Bernt­sen kan seg­la for­utan vind. Bjar­ne Bernt­sen kan ro utan åror. Bjar­ne Bernt­sen kan skil­jas från vän­nen sin utan att fäl­la tå­rar.

Bjar­ne Bernt­sen vet hvor Har­ry er gravd ned.

Guin­ness Re­kord­bok er egent­lig dag­bo­ken til Bjar­ne Bernt­sen.

Bjar­ne Bernt­sen vet hvor ha­ren hop­per.

Bjar­ne Bernt­sen kan dele på null. Bjar­ne Bernt­sen kan slik­ke seg på al­bu­en. Bjar­ne Bernt­sen har laert en gam­mel hund å sit­te. Bjar­ne Bernt­sen kan se den gren­se un­der vann. På Hal­low­e­en i år kled­de Dra­cu­la seg ut som Bjar­ne Bernt­sen.

Su­per­man so­ver all­tid i Bjar­ne Bernt­sen-senge­sett.

Menn er fra Mars, kvin­ner er fra Ve­nus. Bjar­ne Bernt­sen er fra Fig­gjo. Bjar­ne Bernt­sen har klart å tel­le til uen­de­lig. To gan­ger.

Bjar­ne Bernt­sen for­står seg på kvin­ner.

Bjar­ne Bernt­sen vet hvem som lur­te Ro­ger Rab­bit.

Da Alex­an­der Gra­ham Bell fant opp te­le­fo­nen, had­de han al­le­re­de tre ube­svar­te an­rop fra Bjar­ne Bernt­sen.

Bjar­ne Bernt­sen for­står vit­sen med Tjens­voll­krys­set.

Bjar­ne Bernt­sen kan nyse uten å blun­ke.

Når Bjar­ne Bernt­sen blir stuk­ket av veps, er det vep­sen som får vondt. Bjar­ne Bernt­sen har va­ert i Ber­gen uten å bli våt.

Om hund­re år er all­ting glemt - unn­tatt Bjar­ne Bernt­sen.

Hver gang Bjar­ne Bernt­sen kjø­rer gjen­nom bom­rin­gen tje­ner han 40 kro­ner.

Bjar­ne Bernt­sen kan lage en ome­lett uten å knu­se ett enes­te egg.

Je­sus gikk på van­net. Bjar­ne Bernt­sen har svømt gjen­nom Sa­ha­ra. Bjar­ne Bernt­sen kan trø i gra­set ak­ku­rat når han vil.

Små mons­ter får ofte ikke sove for­di de tror Bjar­ne Bernt­sen lig­ger un­der sen­ga de­res.

Bjar­ne Bernt­sen vet hvil­ken dia­lekt Knut Arild Harei­de har.

Bjar­ne er så ny­de­lig som du, ååå. Bjar­ne er så vak­ker, når han vi­ser hvem han er *åånei*. Bjar­nes øyne skin­ner slik som dine øyne gjør. Bjar­ne er så ny­de­lig som du.

Bjar­ne Bernt­sen er så trygg i fare, som Guds lil­le barne­ska­re.

Om hund­re år er all­ting glemt - unn­tatt Bjar­ne Bernt­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.