End­rin­ger vil tvin­ge seg fram

Ska­der og ka­ran­te­ner fø­rer til at Odd også man­dag må stok­ke kor­te­ne før mø­tet med Aalesund på Ska­gerak Are­na.

Varden - - SPORT - ▶ Bjørn Bor­ge bjorn.bor­ge@var­den.no

Etter fre­da­gens tre­ning had­de Dag-Eilev Fa­ger­mo en lis­te over spille­kla­re, usik­re og uak­tu­el­le.

Pla­nen er at hel­gen skal gjø­re det enda kla­re­re hvem som kan spil­le den vik­ti­ge hjemme­kam­pen.

To ute, en usik­ker

– Es­pen Ruud er usik­ker. Ri­ku Ri­ski er ute med tre gule kort, og Occean er ute. Det er ut­gangs­punk­tet vårt ak­ku­rat her og nå, sier Odd-tre­ne­ren.

Sond­re Ross­bach blir nok en gang ba­kers­te mann.

Blir Ruud uak­tu­ell, har Odd­tre­ne­ren et par al­ter­na­tiv som høyre­back i et el­lers uend­ret for­svar med Grø­gaard, Ha­gen og Semb.

– Joakim Våge Nil­sen kan spil­le der. Også Ve­gard Ber­gan kan bli ak­tu­ell, sier Fa­ger­mo, og leg­ger til at Mar­tin Bro­berg kun­ne va­ert det sam­me.

– Mar­tin spil­te høyre­back den sis­te ti­den i Sve­ri­ge. Han kan bli kamp­klar, men nep­pe fra start.

Hau­gen på topp

Mye ty­der på at Et­zaz Hus­sain, Jone Sa­mu­el­sen og Oli­ver Berg ut­gjør midt­bane­trio­en.

Fa­ger­mo sier ikke her og nå at Si­gurd Hau­so Hau­gen de­fi­ni­tivt star­ter som midt­spiss, men mye kan tyde på det.

Med Ri­ski ute med ka­ran­te­ne, er det Mladeno­vic og Pa­pe Paté Diouf som ut­gjør de he­tes­te al­ter­na­ti­ve­ne på mot­satt kant av en start­klar El­ba Rasha­ni.

– Vi ser det litt an etter tre­nin­ge­ne i hel­gen, sier Fa­ger­mo, som trolig er na­er­mest å gi Diouf start­plas­sen.

FOTO: BJØRN BOR­GE

SPIL­LER: Sjansen er stor for at Jone Sa­mu­el­sen, Oli­ver Berg og Pa­pe Paté Diouf alle star­ter mot Aalesund man­dag.

FOTO: PÅL LUNDSHOLT

BACK: Joakim Våge Nil­sen kan bli høyre­back, hvis ikke Fa­ger­mo går for Ber­gan på den plas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.