Der­by-thril­le­ren

Varden - - SPORT -

Re­gje­ren­de liga­mes­ter Chelsea kan lene seg på en krutt­sterk sta­ti­stikk foran pre­sti­sje­mø­tet med Ar­se­nal søn­dag.

STIAN GRYTHAUGEN, NTB De fem sis­te be­sø­ke­ne på Stam­ford Brid­ge har nem­lig va­ert bly­tun­ge for Ar­se­nal. Fem stra­ke tap og 2-15 i mål­for­skjell er fa­si­ten foran søn­da­gens kamp. Det bør gi gro­bunn for en viss op­ti­mis­me i Chelsea-lei­ren. Sist Ar­se­nal gikk sei­ren­de ut av der­by­et på borte­bane var helt til­ba­ke i 2011. Da ble Ro­bin van Per­sie match­vin­ner med to sene sco­rin­ger i et fyr­ver­ke­ri av en fot­ball­kamp. 5-3 ble til slutt re­sul­ta­tet. Mål­rikt ble det også da la­ge­ne møt­tes på Stam­ford Brid­ge i mars 2014. Da sco­ret Chelsea ikke mind­re enn seks gan­ger og send­te Ar­se­nal sluk­øret hjem med styg­ge sif­re i ba­ga­sjen.

Tet­ter luka?

Til søn­da­gens lo­kal­opp­gjør kom­mer re­gje­ren­de mes­ter Chelsea igjen som fa­vo­rit­ter. Mann­ska­pet til An­to­nio Con­te har inn­le­det se­son­gen med tre sei­rer og ett tap, og tirs­dag ble Ta­rik Elyonous­sis Qa­ra­bag rund­spilt med 6-0 i mes­ter­li­ga­åp­nin­gen. Ar­se­nal har på sin side vak­let seg ut av start­blok­ke­ne og står med to sei­rer og like man­ge tap så langt. Ma­na­ger Ar­se­ne Wen­ger har pe­riode­vis stått i en or­kan av kri­tikk, men skaf­fet seg et puste­rom med 3-0-sei­e­ren over Jos­hua Kings Bourne­mouth sist. Med sei­er på Stam­ford Brid­ge søn­dag vil det åpen­bart lys­ne yt­ter­li­ge­re rundt fransk­man­nen. Da er Ar­se­nal plut­se­lig a po­eng med Chelsea etter fem se­rie­om­gan­ger.

Mind­re hvi­le?

Chelsea-ma­na­ger An­to­nio Con­te hvil­te fle­re av sine størs­te stjer­ner i mes­ter­li­ga­mø­tet med Qa­ra­bag - blant dem mål­ty­ven Al­va­ro Mora­ta. Det kan slå positivt ut søn­dag. Ar­se­nal møt­te på sin side Köln med et serve­pre­get mann­skap i euro­pa­liga­en tors­dag. Det gir klub­bens spil­le­re mind­re tid til re­sti­tu­sjon foran søn­da­gens stor­kamp enn ri­va­len. Ma­na­ger Wen­ger nek­ter imid­ler­tid å fo­ku­se­re på det. - Det­te er en fin an­led­ning til å vise at vi tak­ler nett­opp det (tet­te kam­per). For­ri­ge se­song møt­te vi Bar­ce­lo­na borte ons­dag kveld, og spil­te tid­lig­kamp mot Ever­ton lør­dag, på­pe­ker han i et in­ter­vju med avi­sen Dai­ly Ex­press.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.