Svi­necar­ré med plom­me og hon­ningsteke­sjy

Varden - - HELG -

In­gre­di­en­ser (2 per­soner)

2 grise­ko­te­let­ter/ev. nakke­ski­ver 4 ss smør 4 fedd hvit­løk 2 kvas­ter ros­ma­rin 2 ts flak­s­alt grov svart pep­per 8 per­fek­te plom­mer 10 små plom­me-/sher­ry­to­ma­ter 1/2 rød skjaer­gårds­løk 2 ss ri­s­te­de pin­je­kjer­ner 1 neve moreller (kan sløy­fes) 1 ts flak­s­alt 4 ss oli­ven­olje 2 ss bal­sa­mico 2 blom­kar­se 100 g steke­sjy 1 ss hon­ning 1 ss bal­sa­mico/si­tron­saft salt og grov­malt svart pep­per

Fram­gangs­måte

Panne­ste­king av svine­ko­te­lett: Tørk av kjøt­tet, og kryd­re det med salt og pep­per. Kjøt­tet som sit­ter fra fi­le­ten og ut mot beinet, er litt tøf­fe­re i tyg­get. Så for å sør­ge for at det blir stekt gjen­nom­stekt så fort som mu­lig, skja­erer jeg ned 1 centi­me­ter, med 1 centi­me­ters mel­lom­rom, på begge si­der. Slå en tråd rundt hele ko­te­let­ten for å hol­de for­men jevnt tykk. Varm opp pan­nen og ha i litt sol­sikke­olje. Stek kjøt­tet godt på alle si­der, skru ned var­men og til­sett knus­te hvit­løk­fedd, smør og ros­ma­rin. La kjøt­tet bru­se i smø­ret og snu det hvert 30. se­kund til kjer­nen ved beinet hol­der 67 gra­der. La ko­te­let­te­ne hvi­le 10 mi­nut­ter før ser­ve­ring, da er kjerne­tem­pe­ra­tu­ren oppe i 71 gra­der, som er nok for svine­kjøtt. Sil steke­sjy­en ned i en li­ten kje­le, og bland den med salt, hon­ning og bal­sa­mico. Var­mes og hel­les over ko­te­let­te­ne på tal­ler­ke­ne­ne. Plom­me- og to­mat­sa­lat: Del plom­me­ne og mo­rel­le­ne i to og pirk ut stei­ne­ne. Er plom­me­ne sto­re, kan hver halv­del de­les i to igjen. Legg plom­mer, moreller og snit­tet rødløk på tal­ler­ke­ne­ne og hell over salt, oli­ven­olje og ed­dik. Dryss over ri­s­te­de pin­je­kjer­ner og blom­kar­se.

SJY:

Raskt og godt med smak av hon­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.