Tatt på ka­me­ra - ber frekk tyv mel­de seg

Varden - - NYHETER -

▶ Lør­dag for­mid­dag del­te Kje­til Lun­dal Faeraas et inn­legg på Face­bo­ok-si­den sin, hvor han ber en tyv mel­de seg.

Han er dag­lig le­der i sel­ska­pet Z Elek­tro, som hol­der til på Rød­myr. 16. ok­to­ber klok­ken 06.29 for­syn­te ty­ven seg med va­rer som ble le­vert med natt­le­ve­ran­sen.

Det hele fan­get de på over­vå­kings­ka­me­ra­ene i om­rå­det. både ved­kom­men­de og bi­len han bruk­te.

– Vi øns­ker oss va­re­ne våre til­ba­ke, skri­ver Faeraas på Face­bo­ok.

Inn­leg­get er per søn­dag etter­mid­dag delt over 400 gan­ger.

På Face­bo­ok ad­va­rer han om at de har kla­re bilder av per­sonen, og øns­ker at de kom­mer inn­om per­son­lig, le­ve­rer va­re­ne til­ba­ke og ber om unn­skyld­ning.

– Hvis ikke po­liti­an­mel­der vi det, sier Faeraas.

Va­re­ne det gjel­der skal va­ere noen lam­per verdt 4.000 - 5.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.