Tror blod­prø­ve kan av­dek­ke ko­ro­na­ri­si­ko

Varden - - NYHETER -

▶ Fors­ke­re ved Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus har fun­net en blod­prøve­mar­kør som tid­lig kan si hvil­ke pa­si­en­ter som har høy ri­si­ko for å bli al­vor­lig ko­ro­na­syke.

Det drei­er seg om bio­mar­kø­ren Growth Dif­fe­rentia­tion Fac­tor-15 som tren­ger in­ten­siv­be­hand­ling el­ler har for­høy­et døds­ri­si­ko, sier pro­fes­sor Tor­bjørn Om­land ved Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus (Ahus).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.