Vis­te seg verdt til­li­ten - igjen

En ny sjan­se duk­ket opp for Filip Røn­nin­gen Jør­gen­sen i Åle­sund, og ung­gut­ten gjor­de det sam­me som tid­li­ge­re i år. Vis­te seg verdt til­li­ten.

Varden - - SPORT - Bjørn Bor­ge bjorn.bor­ge@var­den.no

Søn­da­gens opp­gjør var førs­te kamp i star­telle­ve­ren si­den hjemme­kam­pen mot nett­opp Aale­sund 25. juli.

– Smel­le litt

– Vel­dig gøy å spil­le 90 mi­nut­ter igjen. Det er jo det jeg øns­ker. Sam­ti­dig er jeg godt for­nøyd med å spil­le noen mi­nut­ter, de gan­ge­ne Jan Frode me­ner det er rik­tig, sier Kra­gerø-gut­ten nøk­ternt da­gen etter sei­e­ren mot ta­bell­jum­bo­en.

Søn­dag var U-lands­lags­spil­le­ren til­ba­ke med et godt blikk og gode løs­nin­ger, fikk litt juling i noen du­el­ler, men smil­te li­ke­vel etter­på.

– Slik er fot­ball. Det kan smel­le litt i noen du­el­ler. Så­pass får man tåle, sier han som syn­tes kam­pen gikk helt greit for egen del.

Mer enn reg­net med

– Etter hvert fikk vi gans­ke god kon­troll.

Jør­gen­sen er for­be­redt på at de nes­te kam­pe­ne blir som det har va­ert til nå, hvil­ket vil si en uviss­het om han får star­te el­ler skal sit­te be­redt på ben­ken. Det stres­ser ikke.

– Jeg har al­le­re­de spilt mer enn jeg reg­net med den­ne se­son­gen. Selv­sagt hå­per jeg å få star­te fle­re, men Jan Frode be­stem­mer det. Jeg kan bare job­be like hardt vi­de­re.

FOTO: SVEIN OVE EKORNESVÅG, NTB/SCAN­PIX

STAR­TET: Filip Røn­nin­gen Jør­gen­sen var god også den­ne gang han fikk til­lit fra start.

FOTO: BJØRN BOR­GE

FOR­NØYD: Godt for­nøyd med 90 mi­nut­ter, og bruk­bart for­nøyd med egen­inn­sat­sen, var Røn­nin­gen Jør­gen­sen til­ba­ke på jobb i Ski­en man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.