Noen snakk­i­ser

Varden - - SPORT -

1. En ny Ruud

Ke­vin Egell-John­sen har ven­tet tålmodig på sjan­sen. Da den kom, grep ung­gut­ten mu­lig­he­ten med beg­ge hen­de­ne og beg­ge bei­na. Høyre­back­en var på rett sted da back­kol­le­ga John Ki­to­la­no ser­ver­te inn­leg­get, og en hard bred­side se­ne­re var Odds le­del­se dob­let. – Helt greit, sa Odd-back­en mel­lom slur­ping av styrke­drikk di­rek­te på Euro­sport, der han be­kref­tet at når man er­stat­ter Espen Ruud, gjør man som Espen Ruud. – Mål­po­eng, for­kla­rer de­bu­tan­ten.

2. Fryk­te­lig el­ler van­vit­tig? Aale­sund-keeper Andreas Lie, med litt for­tid i Odd, fikk en ho­ved­rol­le han ikke øns­ket seg i søn­da­gens kamp. Fris­par­ket fra Odin Bjør­tuft var til­syne­la­ten­de grei sku­ring for en som har lov til å bru­ke hen­de­ne. – Helt, helt, helt fryk­te­lig keeper­spill, men­te Euro­sport-eks­pert Joa­cim Jons­son, men en an­nen med rol­le som eks­pert på TV, Bernt Huls­ker, var ikke like bom­bas­tisk. – Det blir en van­vit­tig skru å den bal­len.

3. Hus­ket 4-1 i Hauge­sund Jan Frode Nor­nes ble spurt om hvor­dan det var å be­trak­te sitt lag med full kon­troll ut­over i kam­pen i Åle­sund, men sva­ret hand­let ikke om lave skuld­re el­ler å kose seg, – Vi le­det 4–1 i Hauge­sund, lød på­min­nel­sen Odd-treneren ga i in­ter­vju­et med Euro­sport. Den nevn­te kam­pen end­te som kjent ikke med sei­er 4-1.

FOTO: NTB SCAN­PIX

FULL­FØR­TE: Nor­nes coachet til sis­te spark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.