BRIDGE

Varden - - FOLK -

Pors­grunn Bridge­klubb:

Pors­grunn Bridge­klubb had­de spille­kveld 22/10. Det del­tok 11 par og de bes­te pa­re­ne var:

1. Odd­var Nil­sen-Bjørn Kn­ut­sen 83

2. Tor Erik Karl­sen-Tor­mod Øya 82

3. An­ne-Ma­rie Bjer­che-Mor­ten Nil­sen 80

4. Mag­ne Klov­ning-Gro Ha­rald­sen 79

5. Odd­bjørn Strand-Se­bas­ti­an Kva­le 67

6. Tho­rild Lar­sen-Liv Brei­li 64

6. Arild Hau­gen-Si­gurd Ris­vik 64

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.