FOR­ENING

Varden - - FOLK - T. Aar­hus

Ons­da­gens lav­ters­kel­tur 21/10 star­tet fra par­ke­rings­plas­sen ved Ski­fjell. Selv på en grå dag med meldt regn­va­er var det 32 som had­de lyst til å va­ere med.

Tu­ren gikk på grus­vei inn til Mens­vann over dem­nin­gen og sør­over på øst­si­den av Bro­ken til Lille­bro­ken, hvor vi gikk inn på sti for å ha mat­pau­se med ut­sikt over vann. Og det ble bål på da­gens tur.

«Noe» kom svøm­men­de i van­net og det ble gjet­tet på elg, be­ver og and! Ved hjelp av kik­kert ble det til­slutt be­kref­tet at det var en stor and! Det­te er en hyg­ge­lig gjeng å gå på tur med, har du lyst til å va­ere med er du varmt vel­kom­men! Vi had­de med en ny del­ta­ker i dag som så ut til å finne seg godt til­ret­te.

Tu­ren gikk til­ba­ke sam­me vei. Frøy­dis og Hel­ge har pas­set på oss i dag og alt gikk bra!

Takk for da­gens tur til alle som var med!!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.