Lykke­land

Varden - - RADIO & TV -

Phil­lips Pe­tro­le­um inn­fø­rer røyke­for­bud på platt­for­men Ocean Vi­king, og på ord­fø­re­rens kon­tor i Stav­an­ger be­gyn­ner de å lure på om ame­ri­ka­ner­ne kan ha fun­net noe. Men ame­ri­ka­ner­ne hol­der kor­te­ne tett til brys­tet.

NRK2 kl 12.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.